سوئیت کاشان|سوئیت مبله کاشان|خانه مبله کاشان|آپارتمان مبله درکاشان|اسکان درکاشان|اتاق در کاشان|اجاره سوئیت در کاشان|اقامت درکاشان|هتل درکاشان|مسافرخانه های کاشان|هتل آپارتمان های کاشان|

هتل ویونا+دیدار+هتل ابیانه

1513 بازدید

ابیانه دارای3هتل می باشد:

هتل ابیانه

هتل ویونا ابیانه

هتل آپارتمان دیدار

*ابیانه مسافرخانه ندارد!

در روستا ابیانه اجاره اطاق+سوئیت منزل+خانه محلی ابیانه هم به مسافران اجاره داده میشود-جا برای چادر زدن خیلی محدود هست

آدرس:

کیلومتر50اتوبان کاشان-اصفهان-

30کیلومتر جاده معمولی

جمعا80کیلومتر کاشان تا ابیانه فاصلـه دارد-نزدیک شهر نظنز می شود..


دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه