یکشنبه 5 فروردین 1397 25 مارس 2018

گویش و لهجه کاشی

مردم کاشان به لهجه کاشانی از زبان فارسی تکلم می*کنند، این لهجه مانند بسیاری از لهجه*های فارسی دارای ویژگی*های آوایی*ای است که برخی از آنها خاص این منطقه*است. این ویژگی*ها در لهجهٔ کاشانی به*طور عمده حاصل عملکرد فرایندهایی مانند هماهنگی مصوت*ها، همگونی صامت*ها، حذف*ها و غیره*است که، هرچند بعضی از آنها در سایر گونه*های فارسی نیز قابل مشاهده*است، نوع و میزان وقوع آنها، لهجهٔ کاشانی را از سایر لهجه*های فارسی به نوعی متمایز کرده*است. در گذشته کلیمیان ***ن کاشان که امروزه بیشترشان به آمریکای شمالی مهاجرت کرده*اند به گویشی از زبان*های مرکزی ایران که به گویش یهودیان کاشان معروف است تکلم می*کرده*اند این گویش به زبان راجی که در روستاهای اطراف کاشان تکلم می*شود شباهت داشته*است.

شعری با لهجه شیرین کاشونی

شَهری که خیلی قِشنگَ،تاج مُلکِ ایرونَ مَ بِشِد میگم بُدُو که شهر خوب کاشُونَ 

شهرما شهر گُلَ،شهر گلاب قَمصِرَ اِقِذِه گل تو کاشونَ،پِنداری گُلِسُّونَ

 

مَ یکی یکی محلاشُ بِرَد اِسم می بِرَم او محلی که فِقَد یِکیش تو ملکِ ایرونِ

   مَ خودِم بچه ی «سِرِپُلِّمُ» کوچه ی «رَی رِزُو» او محلی که نزدیک گُذِرِ «پاقِپُونَ»

 

«سِرِسَنگ»و«سِرِسُوک» و«گُذِرِسِرِزیرِه» «پاپِک»و«سی قَن» که نزدیکِ«چِلدُختِرونَ» 

«گُذِرِ محلّه آقا»،دِم«کوچه مالیه» اوگُلِی که مَسجِدِش از هِیئِتِ دوطِفلونَ

 

«دِرِوَلـّو»،«دِرِگـُلـُّو»،«دِرِزَنجیر»،«دِرِحُوض» وِلی ای دِرا هَمه وازِسُ بی کُـلِندُونَ

«دَروازِصفُو»،نزیک «دروازه لـَتحُر» اُفتیدَ «دَروازه فی» که می خَی بـِری لِبِ «سُرخیجُونَ»

 

«دَروازه دولـَت»و«دروازه عَطا»،«مِیدُونِ سَی» ای سه جا رو که مَی گـَم دُرُس میُونِ کاشونَ

«پـِلـّا پانَخل» و«دِرِ هُو» بـِغِلِ «قاسِمبـِکَ» «گـُذِرِ نُو» که می خَی بـِری لِبِ «شایـَلمُونَ»

 

کوچه«نُه چَم»دارَ که خیلی پیچ و خم دارَ «دَروازه غِدیر» که می گـَن بـِغِلِ یَ دُکُونَ 

شهر کاشُو خیلی خیلی جایِ دیدِنی دارَ آثارِ تاریخیش دَر همه جا فِراوُونَ

 

«خونه ی طباطبایئش» دیدِنی یَ بِخدا «خونه عبـّاسیا» نگو که کاخ سُلطونَ 

یَ مِنار تو کاشونَ،سَر کشیدَ تو آسِمُو یَ بارِی نِپـَنداری اینَم مِنارِ جُنبُونَ

 

کی دیدَ میونِ یَ کِویرِ خُشکُ بی دِرَخ یَ باغی باشَ که بهتر زِ باغایِ شِمرُونَ 

«باغ فینُ»مَ میگـَم که یَ بـِهـِشتِ گـُم شُدَ ولی حـَیفـِش که کـِسی قدرِ اونو نِمی دونَ

 

هرکـِسی دروغ می گَ،می گـَن «بُرُ فی آب می آد» ای یَ ضَرب المِثِلَ که خیلی بابِ دَندُونَ

«مسجدِ آقا بزرگِ»شهرِما دیدِنی یَ اَزی مسجِدا تو شَهرِ ما فِراوُونَ

 

«مسجدِ جمعه»یِ شَهرِ ما لِب «مِیدُوکُنَ» «مسجدِ مـِیدُو»که می گـَن وِسِطِ یَ مِیدُونَ

آبِ کاشو یَ ذ َرّه گِچُ آهک دارَ،وِلی بالا باغ فینِ ما«چـِشمه آبِ سُلِیمُونَ»

 

«حمونِ خا» تو بازارَ،که دارَ یَ چاله حُوض دِر او بَسّه شُدَ بـِسِه چی چی؟کی میدُونَ؟

تو «قِدَمگا»شَنبا آدم اِقِدِه وُول می خورَ نون ِماسِ نذری می دَ کسی که زار و حـِیرُونَ

 

سَردابایِ شهرِ ما با بادگیراش خُنُک می شَ جای آسایش مردم تو تیرِه تابـِسّونَ

«خونه آلِ یاسی»«پـُشتِ مَشَد»،قِرار دارَ «خونه اِبرام خِلیل خا»بـِغـِل ِ ی ِ حمونَ

 

«سوراخ ِ بازار ِ ریسمو»تو«بازارِ کفـّاشاس» اِقِذِه تـَنگُ و تاریکَ پـِنداری که یَ ز ِندونَ

کی می گَ که کاشیا تـَرسو و نازُک دُودُواَن هرکِسی اینُو بگَ سِرِش به دار آوَنگونَ

 

مَ اَ «خَسروم» نمی تـَرسَم چه رِسَ به «باخسورَم»         «خُمّ دُرّ ِی» که آدم کُش نمی شَ،بادِمجونَ

«هـَنگ و روغ َ»یَ غِذا مَحلی یَ تو شهر ما      «نَنه قام» به مَ می گـُف ای مخصوص ِ«زیَسبُونَ»

 

مِصر ِع ِ آخِر مَ وِردِ زِبون ِ کاشیاس

«قربون امام رضا برم که تو خُراسونَ»

======================================================

خنده حلال=لهجه کاشونی با ادبیات طنز=خنده حلال

  

    

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران
  • فاطمه  | 1396/10/04 15:10
    با سلام خدومت این سایت خوب و جذا . من خود در کاشان زندگی کرده و و اص یتم فین بزرگی است. من عاشق شهرم ه تم و به شهر و دیارم افتخار می کنم
    پاسخ

 

نظرسنجی

چگونه با سایت ما آشنا شده اید؟


آب و هوا

آمار و بازدید

یکشنبه 5 فروردین 1397 25 مارس 2018